Obrazy o tematyce sakralnej

Na początku warto wyjaśnić pojęcie tematyki sakralnej. Jest to tematyka związana z religią. Na obrazach sakralnych można znaleźć wizerunki świętych, a niekiedy samego Boga. Wiele takich obrazów po poświęceniu znajduje się w domach osób wierzących oraz w świątyniach. Do najsłynniejszych obrazów o tematyce sakralnej należą prawosławne ikony przedstawiające Matkę Boską.Jak wiadomo kościołów jest o wiele więcej niż sakralnych dzieł sztuki. Co prawda w wielu kościołach znajdują się oryginalne dzieła, ale nie we wszystkich. Dobrą alternatywą dla oryginalnych dzieł są reprodukcje takich obrazów. Dzięki możliwości kopiowania obrazów w każdym kościele mogą znaleźć się wizerunki Jezusa, Matki Boskiej oraz świętych. Można śmiało powiedzieć, że kościoły są miejscami, w których znajdziemy bardzo dużą ilość reprodukcji obrazów o tematyce sakralnej. W kościele katolickim bardzo popularny jest wizerunek Jezusa z podpisem „Jezu ufam Tobie”.Wszystkie reprodukcje oraz oryginały przed umieszczeniem ich w kościele są święcone. Często przy obrazie znajduje się mały ołtarzyk przy którym można modlić się do osoby świętej przedstawionej w danym dziele.